Scop si Obiective

Obiective generale:

  • Cresterea rolului societatii civile in activitatea de protectie a drepturilor copiilor;
  • Integrarea in societate a copiilor care provin din medii defavorizate;
  • Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, companii private si de stat pentru indeplinirea scopului fundatiei;